Du xuân 2017 Khoa Vận tải - Kinh tế

Ngày 13.03.2017 vừa qua được sự đồng ý và chỉ đạo của ban chủ nhiệm khoa, Đảng ủy, công Đoàn khoa vận tải Kinh tế chi đoàn Giảng viên khoa Vận tải - Kinh tế đã tổ chức hoạt động du xuân đầu năm thường niên cho toàn bộ các giảng viên khoa Vận tải - Kinh tế. Hoạt động du xuân diễn ra ở Tam Cốc - Bích Động - Chùa Bái Đính Cổ đã mang lại không khi dầu xuân hết sức ấm áp.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động du xuân của khoa Vận tải - Kinh tế: