Thông tin tuyển sinh và đào tạo khoa Vận tải - Kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ

Khoa Vận tải – Kinh tế được thành lập năm 1963 và đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Bưu chính viễn thông, Quản trị kinh doanh và Kế toán tổng hợp. Các chương trình đào tạo bao gồm: Đại học được thiết kế theo chuẩn 4 năm cấp bằng kỹ sư kinh tế, cử nhân; Cao học: 1,5 năm cấp bằng Thạc sỹ; Nghiên cứu sinh: 4 năm cấp bằng Tiến sỹ.

File giới thiệu các chuyên ngành của Khoa Vận tải - Kinh tế: Giới thiệu các chuyên ngành.pdf

Trang web các bộ môn các bạn truy cập về trang chủ và ấn vào liên kết ở mục Bộ môn

Trân trọng !