BỘ MÔN KINH TẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông

+ P503 - A9 – Trường Đại học GTVT

+ ĐT: (04) 37664068

Trưởng bộ môn: TS. Trần Đức Thung

+ Mail: thungkbc@gmail.com

  1. Quá trình hình thành và phát triển
Xuất phát từ nhu cầu của thực tế về đào tạo cán bộ có trình độ cao về lĩnh vực Kinh tế Bưu chính Viễn thông, Trường đại học Giao thông vận tải đã có công văn đề nghị và được Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo Kỹ sư ngành Kinh tế Bưu chính Viễn thông vào năm 1997. Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý thuộc Khoa Vận tải – Kinh tế được nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo ngành Kinh tế Bưu chính Viễn thông và bắt đầu tuyển sinh từ khóa 37. Để đáp ứng nhu cầu về quy mô đào tạo không ngừng tăng lên và đảm bảo tính chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo, ngày 06 tháng 01 năm 2011, Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông chính thức được thành lập với số lượng giảng viên là 5 trong đó có 2 Tiến sĩ và 3 Kỹ sư.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ giảng viên của Bộ môn trong những năm vừa qua không ngừng tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hiện tại Bộ môn có 10 giảng viên trong đó 1 PGS.TS, 1 TS, 2NCS nước ngoài, 6 ThS. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các giảng viên của Bộ môn còn tích cực học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, thâm nhập thực tế.
  1. Công tác đào tạo
Hiện nay Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông được nhà trường giao phụ trách hai chuyên ngành đào tạo đại học:
-   Kinh tế Bưu chính Viễn thông – MS: 52.31.01.01.01
-   Quản trị Kinh doanh Bưu chính Viễn thông – MS: 52.34.01.01.03
Và một chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông – MS: 60.34.01.02.02
Qua 15 năm đào tạo đã có trên 800 cử nhân chuyên ngành Kinh tế Bưu chính Viễn thông, Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông và gần 100 ThS chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính viễn thông ra trường. Nhiều người trong số đó hiện đang đảm nhận những vị trí công tác quan trọng trong ngành Bưu chính Viễn thông và một số ngành kinh tế khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông là một tập thể đoàn kết, luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là:
-   Từng giảng viên phải không ngừng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp.
-   Tăng cường công tác quản lý Bộ môn, kỷ cương và trách nhiệm với công việc.
-   Tập trung hơn nữa vào công tác biên soạn giáo trình bài giảng và tài liệu tham khảo cho người học. 
-   Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
3.    Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
Trong những năm vừa qua các giảng viên Bộ môn đã hoàn thành 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, xuất bản 06 giáo trình, nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín của ngành.
4.    Khen thưởng
-          Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
-          Một số thầy cô của bộ môn được trao bằng khen bộ trưởng