BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GTVT

Địa chỉ:                       Phòng 409-410, Nhà A9

Điện thoại:                 +84 24 3 7664053/ Fax: +84 243 76664496

Email:                       itpm@utc.edu.vn

Trưởng Bộ môn:      TS. Đinh Thị Thanh Bình

Phó Trưởng BM       ThS. Vũ Anh Tuấn

GIỚI THIỆU

Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (STPM – Section of Transport Planning and Management) được thành lập từ tháng 11/2001 trên cơ sở chia tách từ Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch. Hiện nay, Bộ môn trục thuộc Khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học GTVT.

NHIỆM VỤ

Bộ môn đảm nhận đào tạo bậc Đại học 03 chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý GTVT đô thị (thuộc ngành Khai thác vận tải),
 • Chuyên ngành Quản trị logistics (thuộc ngành Quản trị Kinh doanh)
 • Chuyên ngành Logistics (thuộc Ngành Khai thác vận tải), phối hợp với Bộ môn Vận tải Kinh tế Sắt.

Các giảng viên của Bộ môn còn tham gia thực hiện nhiều dự án NCKH, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực sau:

 • Quy hoạch tích hợp Đô thị - Giao thông (Quy hoạch phát triển đô thị bền vững, Quy hoạch phát triển hành lang đô thị, Đánh giá tác động giao thông của dự án xây dựng CSHT, vv…)
 • Quy hoạch chuyên ngành GTVT (Chiến lược và Quy hoạch GTVT cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch mạng lưới GTVT; quy hoạch cơ sở hạ tầng logistics,…)
 • Quản lý GTVTĐT (Xây dựng chính sách quản lý GTVTĐT cho địa phương hướng đến phát triển bền vững0
 • Vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng
 • Vận tải hàng hóa và logistics

Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhiêm đào tạo bổi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực như : Nghiệp vụ logistics, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất nhập khẩu; Bảo hiểm hàng hóa, Ứng dụng phần mềm mô phỏng giao thông, Bồi dưỡng kiến thức về Quy hoạch và tổ chức quản lý giaot hông; các khóa bồi dưỡng về Kinh tế quản lý như KAIZEN, 5S, Quản lý dự án EPC; quản trị nguồn nhân lực,vv…

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể Bộ môn luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;
 • Toàn bộ Giảng viên Bộ môn luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và Chiến sí thi đua cấp cơ sở.

ĐÔI NGŨ GIẢNG VIÊN

Bộ môn có 09 Giảng viên Biên chế gồm 6 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ. Trong đó toàn bộ Giảng viên trình độ Tiến sĩ của Bộ môn đều được đào tạo ở nước ngoài, bao gồm:

 •  1 TS tại Nga,
 •  3 TS tại Đức,
 •  1 TS tại Pháp, và
 •  1 TS tại Nhật.

Trong số các thạc sĩ của Bộ môn, có 01 thạc sĩ tại Pháp và 01 Thạc sĩ tại Thái Lan.

Họ và tên

Lĩnh vực giảng dạy/nghiên cứu chính

Liên hệ

TS. Đinh Thị Thanh Bình

Vận tải hàng hóa và logistics, Kinh tế vận tải, Quy hoạch GTVT

ĐT: 090439558

Email:

dinhthanhbinh.utc@gmail.com

TS. An Minh Ngọc

Quy hoạch và Quản lý Vận tải công cộng

ĐT: 0947849312

Email:

anngocutc@gmail.com

TS. Lê Thu Huyền

Vận tải hàng hóa và logistics, An toàn giao thông, quy hoạch GTVT

ĐT: 0934514977

Email:

huyen318@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Bình

Vận tải hàng hóa và logistics

ĐT: 01669770307

Email:

ntbinh@utc.edu.vn

Ths. Trần Thị Thảo

Quản trị logistics, Tài chính, quản lý dự án

ĐT: 0983310504

Email:

thaoitpm@gmail.com

TS. Nguyễn Thanh Tú

Quy hoạch GTVT, Mô phỏng giao thông,

ĐT: 0989194794

Email:

Thanhtunguyen.utc@gmail.com

Ths. Vũ Anh Tuấn

Quy hoạch GTVT, Mô phỏng giao thông,

ĐT: 0989530750

Email:

vuanhtuan@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Quy hoạch GTVT

ĐT: 0943999480

Email:

hoagtvt123@gmail.com