BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI

+ Phòng 506 - 507 - A9 Trường Đại học Giao thông Vận tải

+ ĐT: 04.7664027, Email: bmktvtai@uct.edu.vn

+ Trưởng Bộ môn: Ths., GVC. Nguyễn Thị Tường Vi,

+ Mobile: 0915108470,

+ Email: sonminh001@yahoo.com

1.    Quá trình hình thành và phát triển
Bộ môn Kinh tế vận tải thuộc khoa Vận tải Kinh tế được thành lập năm 1991, các trưởng bộ môn qua các thời kỳ:
Ø  TS. Lê Xuân Thụ: 1991 - 1994
Ø  Thầy Phan Tiến Đức: 1994 - 1998
Ø  TS. Nguyễn Xuân Hoàn: 1998 - 2001
Ø  TS. Đỗ Thị Ngọc Điệp: 2002 - 2005
Ø  Ths. Nguyễn Thị Tường Vi: 2006 – đến nay
Hiện nay, Bộ môn có 23 giảng viên gồm 2 tiến sỹ, 11 thạc sỹ (trong đó có 2 đang làm NCS) và 10 kỹ sư, cử nhân. Các giảng viên của Bộ môn được đào tạo trong và ngoài nước có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế vận tải, tài chính - kế toán.
Khi mới thành lập Bộ môn được giao giảng dạy các môn học cho hệ đào tạo đại học và sau đại học các ngành Quản lý Khai thác vận tải, Quản trị kinh doanh và Kinh tế xây dựng công trình giao thông. Đến năm 2007 Bộ môn được nhà trường giao quản lý và đào tạo ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp).
2.    Công tác đào tạo
Từ khi thành lập đến nay Bộ môn giảng dạy đạt kết quả tốt các môn học trong chương trình giáo dục đại học và sau đại học của các ngành Kinh tế Vận tải, ngành Khai thác Vận tải, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán...
- Đã có khoảng nghìn cử nhân chuyên ngành Kế toán tổng hợp ra trường đáp ứng được nhu cầu công việc của xã hội. Hiện nay bộ môn đang quản lý và giảng dạy 5 lớp kế toán hệ chính quy (tại Hà Nội) và 4 lớp tại cơ sở 2 với số lượng sinh viên khoảng 700 sinh viên. Ngoài ra Bộ môn còn quản lý và giảng dạy cho 7 lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học và 1 lớp vừa làm vừa học với khoảng 800 học viên.
- Bộ môn đã phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu để giảng cho lớp Kế toán tổng hợp bằng tiếng Anh.
- Bộ môn thường xuyên rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung các môn học và phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của cơ quan quản lý giáo dục và xã hội.
- Các giảng viên của Bộ môn đã tích cực biên soạn giáo trình, bài giảng để làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho sinh viên. Có 1 giáo trình được Nhà xuất bản Giao thông Vận tải xuất bản để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên.
Ø  Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh tế học, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp, thanh toán quốc tế, kiểm toán tài chính, phân tích tài chính...
Ø  Làm các nghiệp vụ trong hoạt động vận tải.
Ø  Làm công tác tư vấn tài chính kế toán cho các đơn vị sản xuất.
3.    Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
Các giảng viên trong Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Kết quả đạt được như sau:
- Đã nghiên cứu và bảo vệ thành công 3 đề tài cấp Bộ, các đề tài được đánh giá cao và có thể áp dụng vào thực tiễn của ngành.
- Đã nghiên cứu và bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp trường.
- Có 20 bài báo được đăng trong các Tạp chí khoa học GTVT, Tạp chí GTVT và của các Ngành.
- Bộ môn đã tham gia nhiều đề tài tư vấn dịch vụ với các cơ quan trong và ngoài ngành.
- Bộ môn thường xuyên có các buổi sinh hoạt học thuật, trao đổi về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để các giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức mới.
4.    Khen thưởng
Bộ môn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tập thể lao động xuất sắc năm học 2010-2011 và nhiều giảng viên của Bộ môn được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.