BỘ MÔN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ & THÀNH PHỐ

 Địa chỉ: Phòng 504 – nhà A9 , Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) - 37664067 

  1. Quá trình hình thành và phát triển
            Bộ môn Vận tải Đường bộ và Thành phố, tiền thân là Bộ môn “Vận tải Ô tô”, là 1 trong 3 Bộ môn đầu tiên của Khoa Vận tải – Kinh tế, được thành lập ngày 24/06/1963 (theo quyết định số 550/ĐHGT).
            Từ năm 1968 – 1990: Bộ môn mang tên “Kinh tế Tổ chức Vận tải Ô tô”.
Từ năm 1990 – 1998: Bộ môn mang tên “Vận tải Ô tô”
            Từ ngày  10/11/1998 đến nay, Bộ môn mang tên: VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VÀ THÀNH PHỐ (theo quyết định số 1028/TCCB-QĐ của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải.)
            Về đội ngũ Giảng viên:
Hiện nay, Bộ môn có đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín gồm: 01 PGS. TS; 1 Nhà giáo Ưu tú; 02 Tiến sỹ; 02 Nghiên cứu sinh (Trong đó có 1 NCS tại Pháp); 04 Thạc sỹ và 01 Học viên Cao học.
Với bề dày lịch sử phát triển gần 50 năm và đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết, Bộ môn VTĐBTP đã đạt được những thành tựu đáng kể gồm:
  1. Công tác đào tạo
Bộ môn đã đào tạo hơn 3500 Kỹ sư; trên 150 học viên Cao học (nhận bằng Thạc sỹ); 13 Tiến sỹ; Xây dựng được hệ thống giáo trình tương đối đầy đủ với 9 giáo trình giảng dạy Đại học, 5 giáo trình điện tử và nhiều bài giảng, tài liệu giảng dạy Sau Đại học.
Hiện nay, Bộ môn quản lý:    
8 lớp sinh viên chuyên ngành với khoảng 800 sinh viên
2 Khóa học viên Cao học với khoảng 80 học viên
20 Nghiên cứu sinh
Ngành nghề đào tạo
            Hiện nay Bộ môn đảm nhận đào tạo các hệ gồm:
Đào tạo hệ Đại học: Gồm 3 chuyên ngành:
            - Vận tải Kinh tế Đường bộ và Thành phố                 Mã số: 52.84.01.01.07
            - Vận tải Đa phương thức                                          Mã số: 52.84.01.01.05
            - Vận tải Ô tô                                                               Mã số: 52.84.01.01.09
Đào tạo hệ Sau Đào tạo
- Thạc sỹ: Tổ chức và Quản lý Vận tải                      Mã số: 60.84.01.03
- Tiến sỹ: Tổ chức và Quản lý Vận tải                       Mã số: 62.84.01.03
Đây là điều kiện thuận lợi cho các sinh viên, học viên có thể thực hiện quá trình học tập liên tục một cách có hệ thống.
  1. Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất:
 Bộ môn đã chủ trì: 4 đề tài Cấp Nhà nước, 24 đề tài Cấp Bộ, 20 đề tài Cấp trường và thường xuyên đạt thành tích cao trong hướng dẫn Nghiên cứu Khoa học sinh viên tại Trường cũng như tham dự các giải thưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo; giải thưởng sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC…
  1. Khen thưởng
            Bộ môn nhiều lần được tặng danh hiệu “ Tổ Lao động XHCN” (hiện nay là danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc), được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều giáo viên được nhận Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.