BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ: P501, nhà A9 , Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Email: qtkd@uct.edu.vn

Website: http://dbauct.edu.vn/

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

+ Mail: Thaidhgt@yahoo.com

+ Mobie: 090.323.4048

  1. Giới thiệu về bộ môn Quản trị kinh doanh
Bộ môn Quản trị kinh doanh (DBA: Department of Business Administration), thuộc Khoa Vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải. Bộ môn đã tiến hành đào tạo các cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ năm 1996 đến nay.
      Các giảng viên của Bộ môn QTKD được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước với nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn quản lý dự án và doanh nghiệp. Trong đó có: 1 Phó giáo sư –Tiến sĩ, 4 Tiến sĩ , 2 nghiên cứu sinh tại nước ngoài và 5 Thạc sĩ.
      Các thế hệ trưởng bộ môn:
-       TS. Nguyễn Xuân Hoàn: 1996 – 2009
-       PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái: 2009 - nay
2.    Công tác đào tạo
Bộ môn Quản trị kinh doanh đảm nhận đào tạo ở bậc đại học và Cao học, giảng viên của bộ môn tham gia đào tạo Tiến sĩ.
a.    Hệ đại học
Ngành Quản trị kinh doanh với 03 chuyên ngành
- Quản trị Doanh nghiệp vận tải Mã số:      52.34.01.01.01
- Quản trị Doanh nghiệp xây dựng Mã số:  52.34.01.01.02
- Quản trị kinh doanh GTVT Mã số:            52.34.01.01.04
b.  Hệ cao học
Ngành Quản trị kinh doanh.  Mã : 60.34.01.02
Trong gần 20 năm qua Bộ môn QTKD đã quản lý và đào tạo trên hàng nghìn cử nhân, hàng trăm thạc sĩ QTKD và giáo viên của bộ môn tham gia hướng dẫn thành công một số tiến sĩ kinh tế
c.  Các phương pháp giảng dạy
·         Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiến tiến, hiện đại lấy người học làm trung tâm.
·         Hỗ trợ người học biết cách tiếp cận vấn đề, có khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.
·         Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Hỗ trợ người học tìm kiếm tài liệu trên internet, nghiên cứu độc lập và chủ động đề xuất các phương án cho các tình huống thực tế.
·         Rèn luyện kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm, tạo điều kiện tổ chức thảo luận, tăng cường sự hỗ trợ giữa các sinh viên, học viên để nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức.
  1. Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
- Chủ trì 06 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước và 05 đề tài cấp bộ khác.
- Chù trì hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
- Biên soạn 05 giáo trình, và nhiều bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài ngành.
- Đã công bố  gần 100 bài báo NCKH  trên các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước
- Đã tham gia và chủ trì tư vấn các dự án quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc các nguồn vốn trong nước và quốc tế ( ADB; WB…).
  1. Khen thưởng
-       Nhận 3 bằng khen của Bộ GDĐT cho các cá nhân
-       Kỷ niệm chương NCKH và giảng dạy cho các cá nhân bộ môn