GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Cao đẳng Công chính - tiền thân của trường Đại học GTVT ngày nay – thành lập năm 1918 và  đã được khai giảng lại dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 15 tháng 11 năm 1945.

Ngày 24 tháng 3 năm 1962, trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 42/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Khóa học đầu tiên của Khoa vận tải – Kinh tế và là khóa 1 của Trường Đại học Giao thông Vận tải được chiêu sinh vào năm 1960 với 58 sinh viên và được mở tại khoa Thống – Kế - Vận (Trường Đại học Kinh tế kế hoạch). Lớp học này sau đó được chuyển về trường Đại học GTVT  và được tách ra làm 2 lớp: Lớp vận tải ô tô gồm 25 sinh viên và lớp Vận tải thủy bộ gồm 33 sinh viên.

          Năm 1963 Khoa Vận tải ( Tin thân của Khoa Vận tải – Kinh tế ) được thành lập.

          Ngày 24 tháng 6 năm 1963 Nhà trường đã thành lập 3 Bộ môn trực thuộc, đó là: Tổ vận tải đường sắt; tổ vận tải ô tô; tổ vận tải thủy. Đây là những bộ môn đầu tiên chính thức được thành lập và là tiền thân của những Bộ môn sau này. Số lượng giảng viên của Khoa khi đó gồm 23 người. Vào năm 1963 toàn khoa có: 2 lớp khóa I, 4 lớp khóa II, 4 lớp khóa III và khóa IV với số lượng học sinh toàn khoa gồm 500 người.

Năm 1969 Khoa Vận tải được đổi tên thành Khoa Vận tải và Kinh tế và khi đó Khoa có các chuyên ngành đào tạo sau: Vận tải sắt, Kinh tế vận tải sắt, Vận tải ô tô, Kinh tế vận tải ô tô, Kỹ thuật vật tư.

Hiện tại Khoa có 9 bộ môn và văn phòng khoa. Tổng số giảng viên của Khoa là 100 người. Số giảng viên có trình độ Tiến sĩ là 27 người (chiếm 26,5 %), trong đó Giáo sư và phó giáo sư là 8 người.

Bí thư đảng ủy Khoa:             PGS.TS   Nguyễn Hồng Thái

Ban chủ nhiệm Khoa hiện nay

- Trưởng Khoa:               PGS.TS Vũ Trọng Tích

- Phó trưởng Khoa:         PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

- Phó trưởng Khoa:         TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ tch công đoàn Khoa:                 PGS.TS Lê Quân

Bí thư liên chi đoàn Khoa:                 Th.S  Đoàn Trọng Ninh

Phòng Ban Chủ Nhiệm khoa:                 Phòng   407 nhà A9

Văn phòng khoa:                                      Phòng   408 nhà A9