BỘ MÔN VẬN TẢI & KINH TẾ SẮT

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

 Địa chỉ: Phòng 505 – nhà A9 , Trường Đại học Giao thông Vận tải,
                 số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) - 37669242

- Đào tạo đại học: Bộ môn phụ trách 05 chuyên ngành, Vận tải & kinh tế đường sắt, Kinh tế vận tải sắt, Vận tải sắt, Khai thác & quản lý đường sắt đô thị, Điều khiển các quá trình vận tải.

-  Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ và Tiến sĩ ngành Tổ chức và quản lý vận tải.

            Thành tích đạt được
            Với bề dày lịch sử và đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt đã đạt được những thành tựu đáng kể sau:
            - Trong 50 năm qua, Bộ môn đã đào tạo được hàng nghìn kỹ sư, hàng trăm thạc sỹ và trên 20 tiến sỹ. 
            Trong những năm tới Bộ môn xác định phương châm tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như xây dựng các ngành mới phù hợp với thực tiễn sản xuất. Xứng đáng là tập thể vững mạnh của khoa Vận tải – Kinh tế cũng như trường Đại học Giao thông Vận tải.
Quá trình hình thành và phát triển
           Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt là một trong ba bộ môn đầu đầu tiên của khoa Vận tải – Kinh tế, được thành lập năm 1963. Qua 50 năm trưởng thành và phát triển, với yêu cầu của thực tiễn sản xuất cũng như đổi mới giáo dục, bộ môn có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức lúc tách làm hai lúc nhập làm 1. Năm 1963 – 1970, mang tên Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt và đào tạo hai chuyên ngành Khai thác vận tải đường sắt và Kinh tế vận tải đường sắt. Năm 1970 – 1974, Bộ môn được tách làm 2 bộ môn: Khai thác vận tải đường sắt và Kinh tế vận tải đường sắt. Năm 1975 – 1992, Bộ môn lại được sáp nhập lại. Năm 1992 – 1994, bộ môn lại được tách làm 2 bộ môn. Năm 1995 bộ môn lại nhập lại thành Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt cho đến ngày nay.

            Các thế hệ Trưởng bộ môn

           - 1963 – 1970, Thầy Nguyễn Thụy Anh.

           - 1970 -1975,  Thầy Thụy Anh làm trưởng bộ môn Kinh tế vận tải sắt, Thầy Nguyễn Đức Trùy làm trưởng bộ môn Khai thác vận tải sắt.

           - 1975 – 1978, TS Nguyễn Đức Trùy

           - 1978 – 1984, PGS.TSKH, Hoàng Thế Hải.

           - 1984 – 1991, TS Nguyễn Việt Yên.

           - 1991 – 1994, PGS.TS Bùi Xuân Phong làm trưởng bộ môn Kinh tế vận tải sắt,Thầy Đào Đức Thảo làm trưởng bộ môn Khai thác vận tải sắt.

           - 1994 – 1997, PGS.TS. Bùi Xuân Phong.

           - 1997 – 1998, TS. Nguyễn Ngọc Chướng.

           - 1998 – 2012, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà.

           - 2012 – nay, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

           Về đội ngũ giảng viên

           Hiện nay, Bộ môn có đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín được đào tạo trong nước và nước ngoài bao gồm: 01 NGƯT.GS.TSKH, 01 PGS.TS, 03 TS, 01 NCS, 03ThS, 01KS.