THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hoá & khoa học công nghệ - liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam cầu tuyển: nhân viên kế toán xây dựng công trình.

Số lượng 5, tuổi dưới 30, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ TS. Nguyễn Hoàng Điệp, 0904286968.

Yêu cầu tốt nghiệp đại học, biết làm kế toán XDCB