Cuộc thi sinh viên giao thông thanh lịch "Đại sứ UTC 2018"

PS. Các bạn dowload mẫu đơn và kế hoạch tổ chức ở link đính kèm phía dưới bài viết nhé !!!

Nguồn BTC