BỘ MÔN: CƠ SỞ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Địa chỉ:  Phòng 508 – Nhà A9

Email: bmcsqlkt@utc.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Anh Tuấn

 

 

Ths. Phạm Anh Tuấn

 

 

GIỚI THIỆU:

  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Giảng dạy các học phần cơ sở kinh tế và quản lý cho các hệ đào tạo cao học, đại học chính quy, vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông:

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế các lĩnh vực về quản lý kinh tế nói chung và trong ngành giao thông vận tải nói riêng.

Các thế hệ trưởng bộ môn từ khi thành lập bộ môn đến nay:

  • 1979 –1983: KS. Lê Sỹ Tác
  • 1984 –1995: PGS. TS. Nguyễn Họa
  • 1996 – 1997: ThS Phạm Văn Lương
  • 1998 – 2000: TS Trần Đức Thung
  • 2001 đến 2018: ThS. GVC. Lê Thị Tuệ Khanh

Về hoạt động giảng dạy:

Giảng dạy đại học các học phần: Quản lý nhà nước về kinh tế; Pháp luật đại cương; Khoa học quản lý; Pháp luật kinh tế; Tâm lý học quản lý; Văn hóa kinh doanh; Kỹ năng mềm; Kinh tế phát triển; Nguyên lý thống kê;... cho khoa Vận tải – Kinh tế và các khoa khác trong toàn trường.

Giảng dạy cao học các học phần: Tâm lý học quản lý; Điều khiển học kinh tế; Khoa học quản lý; Quản lý nhà nước về kinh tế...

Chủ trì biên soạn các giáo trình, bài giảng, sách bài tập: Pháp luật kinh tế, Pháp luật đại cương, Nguyên lý thống kê, Khoa học quản lý, Kinh tế phát triển...

Về nghiên cứu khoa học:

Hàng năm 100% giảng viên hoàn thành và vượt định mức nghiên cứu khoa học theo quy định. Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học từ cấp Trường, cấp Bộ.

Phát huy truyền thống, Bộ môn sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo cho các chuyên ngành, cộng tác với các đơn vị trong và ngoài trường để luôn gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất, góp phần cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

  1. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

Bộ môn được thành lập vào tháng 9/1979. Từ đó đến nay, bộ môn không ngừng phát triển về đội ngũ, năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ của nhà trường giao và nhu cầu thực tế của xã hội.

- Hàng năm 100% giảng viên của Bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến;

- 02 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể bộ môn;

- 04 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân;

- 01 số giảng viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

- 01 giảng viên được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ;

- 03 giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 giảng viên được tặng Giấy khen của Nhà trường về có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015;

- 02 giảng viên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu của Thủ đô;

- 01 giảng viên được tặng Giấy khen của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010-2012;

- 01 giảng viên liên tục 3 năm liền được nhận Bằng khen của Thành đoàn vì đã có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối đại học và cao đẳng.

- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

  1. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ hiện nay của Bộ môn có: 01 Phó giáo sư – Tiến sĩ; 08 Thạc sỹ (trong đó có 02 nghiên cứu sinh) và 01 kỹ sư.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

SĐT liên hệ

1

Phạm Anh Tuấn

Ths-NCS

Phó trưởng bộ môn

0978693355

2

Trọng Tích

PGS.TS

Trưởng khoa

Vận tải Kinh tế

0988823968

3

Đỗ Thị Nhự

Ths

 

0902164216

4

Nguyễn Thị Hải Hà

Ths

 

0912358178

5

Ngô Thị Hiền Anh

Ths

 

0984125039

6

Bùi Tiến Thiêm

Ths-NCS

 

0386482882

7

Kiều Thị Hương Giang

Ths

 

0395678486

8

Phạm Thu Giang

Ths

 

0915862929

9

Lê Hải Linh

Ths

 

0972314258

10

Đinh Trung Hiếu

KS

 

0984211034