BỘ MÔN: KINH TẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ: P503 – Nhà A9

Điện thoại: 0919.898.686

Email: bmkbc@utc.edu.vn

Trưởng bộ môn: PGS-TS. Nguyễn Đăng Quang

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Khoa

GIỚI THIỆU

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  • Quản lý hoạt động đào tạo bậc đại học của ngành Kinh tế và 02 chuyên ngành: 1. Kinh tế bưu chính viễn thông (ngành Kinh tế) và 2. Quản trị doanh nghiệp Bưu chính viễn thông (ngành Quản trị Kinh doanh).
  • Giảng dạy cao học cho Ngành Quản lý kinh tế và Ngành Quản trị kinh doanh.
  1. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
  • Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học và đã đóng góp những thành tích nhất định trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Vận tải-Kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải.
  • Bộ môn Kinh tế Bưu chính Viễn thông luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.
  • Một số giảng viên của bộ môn được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
  1. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 08 giảng viên, trong đó có 01 PGS-TS, 02 TS, 01 ThS.NCS và 04 ThS.

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TT

Giảng viên

Chức vụ

Chức danh

Mobile

Email

1

PGS-TS. Nguyễn Đăng Quang

Trưởng bộ môn

Giảng viên cao cấp

0919.898.686

ndquang@utc.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Văn Khoa

Phó trưởng bộ môn

Giảng viên chính

0911.641.978

nvkhoa@utc.edu.vn

3

TS. Trần Đức Thung

 

Giảng viên chính

0962.976.999

thungkbc@gmail.com

4

TS. Dương Hữu Tuyến

 

Giảng viên

0909.828.668

dtuyen17@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

Giảng viên

0904.343.699

nttnga@utc.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Hoàng Mai

 

Giảng viên

0913.032.460

nhmai@utc.edu.vn

7

ThS. Vũ Ngọc Tú

 

Giảng viên

0945.101.031

vntu@utc.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Thúy Ngà

 

Giảng viên

0904.702.623

thuynga258@gmail.com