LIÊN HỆ

Bí thư đảng ủy Khoa:                 PGS.TS   Nguyễn Hồng Thái

Ban chủ nhiệm Khoa hiện nay

- Trưởng Khoa:                           PGS.TS Vũ Trọng Tích

- Phó trưởng Khoa:                    PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

- Phó trưởng Khoa:                   TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ tch công đoàn Khoa:       PGS.TS Lê Quân

Bí thư liên chi đoàn Khoa:       Th.S  Bùi Tiến Thiêm

Phòng Ban Chủ Nhiệm khoa:                 Phòng   407 nhà A9

Văn phòng khoa:                                    Phòng   408 nhà A9