BỘ MÔN VẬN TẢI VÀ KINH TẾ SẮT

 

Địa chỉ: Phòng 505 – nhà A9, Đại học Giao thông Vận tải;

Điện thoại: 02437669242.

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Phó trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Tiến Quý

*)Chức năng nhiệm vụ:

        Bộ môn Vận tải & kinh tế đường sắt được nhà trường giao đào tạo Đại học, Thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực vận tải & kinh tế đường sắt. Cụ thể:

- Đối với đào tạo đại học Bộ môn đào tạo 5 chuyên ngành:

+ Khai thác vận tải đường sắt.

+ Khai thác vận tải đường sắt đô thị.

+ Điều khiển các quá trình vận tải.

+ Logistics

+ Kinh tế vận tải đường sắt.

- Đào tạo thạc sỹ và tiến sĩ Ngành Tổ chức & quản lý vận tải (VTĐS).

        Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vận tải & kinh tế đường sắt

*) Các thành tích đạt được:

*) Đội ngũ giảng viên:

        Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 9 người, trong đó có 01 GS.TSKH, 02 PGS.TS, 03TS, 02 NCS, 01 ThS.

Họ tên

Lĩnh vực chuyên môn

Liên hệ

ThSNguyễn Hà Anh

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0976698890

Email: haanh.vts48@gmail.com

TS.Nguyễn Thị Hoài An

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0983010802

Email: nguyenthihoaian@utc.edu.vn

TS. Hoàng Thị Hà

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0933879268

Email: hoanghavts2013@gmail.com

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0913036694

Email: nguyenhuuha030852@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0913554562

Email: lequandhgt@gmail.com

PGS.TS Lê Quân

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0913559219

Email: haanh.vts48@gmail.com

ThS Nguyễn Tiến Quý

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0916888600

Email: quyusgtvt@gmail.com

ThS. Vương Thị Hương Thu

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT: 0904647594

Email: buivuongtunglam@gmail.com

ThS Lê Văn Thọ

Tổ chức & quản lý vận tải.

Logistics

ĐT:

Email: letho.utc@gmail.com