BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa điểm: Phòng 501- nhà A9

Điện thoại: 024.3.7664029

Email: qtkd@uct.edu.vn

          Trưởng Bộ môn: GVCC. PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

            Phó Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Loan

 

* GIỚI THIỆU

Bộ môn Quản trị kinh doanh (DBA: Department of Business Administration), thuộc Khoa Vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải. Bộ môn đã tiến hành đào tạo các cử nhân và thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh từ năm 1996 đến nay.

Chương trình QTKD đào tạo ra các sinh viên và học viên có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh, tổ chức, quản lý  và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình QTKD đào tạo cho người học kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề trong thực tế; rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; phát triển kỹ năng giao tiếp, đàm phán, hợp tác và làm việc theo nhóm; đồng thời tạo cho họ có khả năng làm việc trong môi trường năng động và thường xuyên thay đổi.

Bộ môn QTKD đã quản lý và đào tạo trên hàng nghìn cử nhân, hàng trăm thạc sĩ QTKD và tham gia hướng dẫn thành công hàng chục tiến sĩ kinh tế trong gần 20 năm qua.

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

            Bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa vận tải kinh tế, được nhà trường giao nhiệm  vụ đào tạo đại học và sau đại học ngành QTKD bao gồm :

Đào tạo đại học hệ chính qui và tại chức; liên thông chuyên ngành

-     Chuyên ngành QTKD GTVT                           - mã số: 7.34.01.01.04

  •       Chuyên ngành QTDN vận tải                              - mã số: 7.34.01.01.01
  •       huyên ngành QTDN xây dựng                           - mã số: 7.34.01.02.02

Đào tạo thạc sĩ

            -     Ngành QTKD                                       - mã số: 8340101

                  Đối tượng:

                  + Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

                  + Các kỹ sư tốt nghiệp đại học các hệ chính quy dài hạn tập trung các ngành và các hệ bằng 2; liên thông ( hoàn chỉnh kiến thức); vừa làm vừa học ( Tại chức)…

                  * Đối tượng không phải chuyển đổi: Tốt nghiệp đại học các hệ chuyên ngành QTKD

                  * Đối tượng chuyển đổi: Tốt nghiệp cử nhân kinh tế các hệ và tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác.

Các môn thi tuyển:

+ Môn cơ bản: Toán ( theo qui định hiện hành của Bộ GDĐT)

+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh ( theo qui định hiện hành của Bộ GDĐT)

+ Môn cơ sở: Quản trị học ( Bộ môn QTKD phụ trách).

Hình thức đào tạo: 1,5 năm

* CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

            Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển bộ môn Quản trị kinh doanh đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

  • Chủ trì và tham gia hàng chục đê tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ do (Bộ giáo dục đào tạo, Bộ giao thông vận tải; 01 Bộ KHĐT, ủy ban kinh tế Quốc Hội và ủy ban NSNN....) quản lý.
  • Chù trì hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
  • Đã tham gia, chủ trì xuất bản hàng chục giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài ngành.
  • Đã công bố  gần 100 bài báo NCKH  trên các tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước
  • Đã tham gia và chủ trì tư vấn các dự án quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc các nguồn vốn trong nước và quốc tế ( ADB; WB…).
  • Các cá nhân thuộc bộ môn đã được Bộ GTĐT khen thưởng các năm (2005; 2008; 2012; 2014), và 01 cá nhân được khen thưởng của Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về “thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2010 – 2015” năm (2015) và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ giai đoạn 2010-2015, năm 2016 và nhiều cá nhân bộ môn đã nhận kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục và 01 cá nhân nhận kỷ niệm Chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ năm (2006)

* ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ cán bộ Bộ môn gồm có 12 thành viên, trong đó có 01 PGS.TS; 03 TS, 08 Ths:

 

TT

Họ tên

Liên hệ

 
 

1

Họ tên: Nguyễn Hồng Thái

Học vị: TS

Chức danh: GVCC.PGS

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa; Bí thư Đảng ủy khoa VTKT

Đảng viên

Mã GV: 218

Điện thoại: 0903.234.048

Email: Thaidhgt@yahoo.com

 

2

 

Họ tên: Nguyễn Thị Loan

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Chức vụ: Phó Bộ môn

Đoàn viên CĐ

Mã GV: 654

Điện thoại: 0989.087.118

Email: Tamloan2207@yahoo.com.vn

 

3

Họ tên: Ngô Thanh Hoa

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Điện thoại: 0912.029.590

Đoàn viên CĐ

Mã GV: 757

Email: Thuchoa2020@yahoo.com

 

4

Họ tên: Vũ Thu Hằng

Học vị: TS  tại Australia

Đảng viên

Mã GV:

Điện thoai: 0902.248.988

Email: Vuthuhang1080@gmail.com

 

5

Họ tên: Nguyễn Cao Ý

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: GVC

Đảng viên

Mã GV: 943

Điện thoại: 016.3898.6838

Email: ynguyencao@yahoo.com

 

6

Họ tên: Trần Quang Bằng

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Đoàn viên CĐ

Mã GV: 1122

Điện thoại: 0914.878.174

Email: Quangbang0311@yahoo.com

 

7

Họ tên: Từ Thị Hoài Thu

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: NCS tại Pháp

Đoàn viên CĐ

Mã GV: 1163

Điện thoại: 0988.565.668

Email: Thoaithu211@yahoo.com

 

8

Họ tên: Đoàn Trọng Ninh

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Đoàn viên CĐ

Mã GV:1356

Điện thoại: 0983.228.986

Email: Ninhdt09@gmail.com

 

9

Họ tên: Chu Tống Khánh Linh

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Đoàn viên CĐ

Mã GV:1358

Điện thoại: 0904.903.956

Email: Linh150887@gmail.com

 

10

 

Họ tên: Phạm Chu Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GV

Đoàn viên CĐ

Mã GV:

Điện thoại: 01266167688

Email:  phamduong1911@gmail.com

 

 

 

11