ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Hoạt động khoa học công nghệ là mặt mạnh của Khoa Điện-Điện tử. Các sản phẩm của Khoa liên tục được Giới thiệu và Triển lãm tại Hội chợ công nghệ TECHMART trong các năm 2005, 2006 và  năm 2010.

Tính đến tháng 06/2015, các Giảng viên của khoa đã chủ trì: 08 đề tài cấp Nhà nước, 01 dự án sản xuất thử nghiệm, 05 đề tài cấp Bộ trọng điểm.

Hiện Khoa đang thực hiện: 01 đề tài của Quỹ phát triển Khoa học công nghệ quốc gia Nafosted, 03 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Thành phố và 09 đề tài cấp Trường. 

Ngoài ra các giảng viên trong Khoa Điện-Điện tử cũng có một số lượng đáng kể các bài báo, báo cáo khoa học đăng tải trên các diễn đàn khoa học trong nước và Quốc tế. 

Các định hướng mới được tập trung nghiên cứu như: Công nghệ thiết kế chíp Điện tử và các hệ Điều khiển nhúng, Hệ thống giao thông thông minh (ITS), Nghiên cứu triển khai hệ thống 4G/LTE, Kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh và ánh sáng, . . .

Với các thành tích nổi bật về hoạt động khoa học công nghệ, Khoa đã đươc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích KHCN giai đoạn 2006-2010, Bằng khen của UBND TP Hà nội, v.v…

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015.

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

TT
Tên đề tài
Thời gian

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá cân động tàu hoả sử dụng công nghệ mới. Mã số: KC.03.21/06-10.

2009-2010

2

Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị kiểm soát hành trình phương tiện giao thông ứng dụng công nghệ GPS. Mã số: KC06.DA08/11-15

2012-2013

ĐỀ TÀI CẤP BỘ, THÀNH PHỐ

TT
Tên đề tài
Thời gian

1

Ứng dụng hệ thống đa anten MIMO (Multiple Input - Multiple Output) trong mạng di động. Mã số: B2008-04- 55

2008-2011

2

Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA. Mã số: B2008-04- 81

2008-2010

3

Nghiên cứu giải pháp chống nghẽn trong mạng thông tin băng rộng ATM sử dụng mạng Nơron. Mã số: B2009-04- 98

2009-2011

4

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị truyền nhận dữ liệu phục vụ bài toán giám sát phương tiện giao thông đường dài”,  Mã số B2010 - 04 - 131 TĐ

2010-2012

5

Nghiên cứu, thiết kế  chế tạo hệ thống tự động giám sát, quản lý tầu đánh cá trên biển của ngư dân. Mã số B2012-04-05

2013-2014

6

Nafosted project: control of threshold voltage in CMOS ICs using organic semiconductor

2014-2016

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015.

Một số sản phẩm Khoa học công nghệ trưng bày tại Hội chợ công nghệ TECHMART năm 2010.
Thu thập dữ liệu giao thông bằng camera và lắp đặt tủ điều khiển các thiết bị đếm xe
trên đường cao tốc (Đề tài KC.03.05/06-10).
Hệ thống cân động tàu hỏa (Đề tài KC.03.21/06-10).

 

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các xe vận tải trên mỏ Đèo nai.