Thông báo tổ chức hội thao thể thao khoa Vận tải - Kinh tế

­TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ

 

Số:  01/TB-LCĐ_VTKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

Hà Nội, ngày  26  tháng 08  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức hội thao thể thao sinh viên

khoa Vận tải Kinh tế năm 2019

 

Kính gửi:    Ban chủ nhiệm Khoa Vận tải – Kinh tế

                                 Các bộ môn quản lý sinh viên Khoa Vận tải – Kinh tế

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của Nhà trường 15/11/1945 –15/11/2019, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019;

Nhằm mục đích xây dựng môi trường văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh trong Nhà trường, gắn kết sinh viên với hoạt động chung của Nhà trường;

Nhằm mục đích lựa chọn những sinh viên ưu tú tham gia Hội thao thể thao sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ I năm 2019.

Khoa Vận tải - Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức Hội thao thể thao sinh viên khoa Vận tải Kinh tế năm 2019 như sau:

I. QUY MÔ VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI THAO

1. Mỗi bộ môn quản lý sinh viên đề cử sinh viên của bộ môn (vận động viên - VĐV) tham gia các nội dung thi đấu trong hội thao. Các bộ môn lập danh sách (theo mẫu của Ban tổ chức, nộp lại muộn nhất 16.09.2019).

2. Ngoài các VĐV do bộ môn đề cử, các cá nhân/nhóm sv thuộc khoa Vận tải – Kinh tế muốn tham gia hội thao sẽ đăng ký với Liên chi đoàn khoa VT - KT.

II. NỘI DUNG THI ĐẤU TẠI HỘI THAO

1)     Sinh viên khỏe: bao gồm 03 vòng:

Mỗi bộ môn đề cử 04 VĐV (02 nam, 02 nữ) tham gia đầy đủ 03 vòng.

a) Bật xa tại chỗ (vòng 1):

- Địa điểm: Sân bóng đá.

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019.

- Cách thức tính điểm vòng 1: VĐV được nhảy 3 lần và lấy kết quả nhảy xa nhất (hợp lệ) để tính điểm thành tích.

Kết quả nhảy xa sẽ được tính theo thứ tự giảm dần từ xa nhất đến các kết quả thấp hơn và nhận được điểm tương ứng:

Bật xa

Nhất

Nhì

ba

4

5

6

7

8

9

10

Nam

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Nữ

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

b) Chạy (vòng 2):

(Nam: 1000m, Nữ: 500m)

- Địa điểm: Quanh sân bóng đá  

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019

- Cách thức tính điểm vòng 2: tính thời gian về đích nhanh nhất.

Chạy nhanh

Nhất

Nhì

ba

4

5

6

7

8

9

10

Nam

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Nữ

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

c) Co tay xà đơn đối với nam, treo tay tính thời gian đối với nữ (vòng 3):

- Địa điểm: Sân bóng đá

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019

- Cách thức tính điểm vòng 3:

Thành tích tốt

Nhất

Nhì

ba

4

5

6

7

8

9

10

Nam

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Nữ

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN KHỎE:

Cộng điểm thi đấu của 3 vòng để trao giải theo tổng điểm cao nhất.

Vị trí (nam)

Số lượng

Vị trí (nữ)

Số lượng

Nhất

1

Nhất

1

Nhì

1

Nhì

1

Ba

1

Ba

1

 

Trường hợp: VĐV có số điểm trùng nhau sẽ thi đấu lại môn co tay xà đơn đối với nam, treo tay tính xà đơn đối với nữ để xác định vị trí nhất, nhì, ba.

2)     Nhảy cao

Mỗi bộ môn đề cử 04 VĐV (02 nam, 02 nữ) tham gia.

- Địa điểm: Sân bóng đá.

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019.

- Cơ cấu giải thưởng:

Vị trí (nam)

Số lượng

Vị trí (nữ)

Số lượng

Nhất

1

Nhất

1

Nhì

1

Nhì

1

Ba

1

Ba

1

 

3)    Bóng bàn:

 Môn bóng bàn sẽ được chia làm 5 nội dung thi đấu: Đơn nam – Đơn nữ – Đôi nam – Đôi nam nữ – Đôi nữ.

Mỗi bộ môn đề cử:

Nội dung thi đấu

Số lượng vận động viên

Đơn nam

2 cá nhân

Đơn nữ

2 cá nhân

Đôi nam

2 đôi

Đôi nam nữ

2 đôi

Đôi nữ

2 đôi

Mỗi nội dung thi đấu sẽ được chia bảng thi đấu.

- Địa điểm: tại nhà thi đấu bóng bàn của trường.

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019.

- Cơ cấu giải thưởng:

Nội dung thi đấu

Số lượng giải

Đơn nam

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đơn nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nam

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nam nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

4)    Cầu lông:

Môn cầu lông sẽ được chia làm 5 nội dung thi đấu: Đơn nam – Đơn nữ – Đôi nam – Đôi nam nữ – Đôi nữ.

Mỗi bộ môn đề cử:

Nội dung thi đấu

Số lượng vận động viên

Đơn nam

2 cá nhân

Đơn nữ

2 cá nhân

Đôi nam

2 đôi

Đôi nam nữ

2 đôi

Đôi nữ

2 đôi

Mỗi nội dung thi đấu sẽ được chia bảng thi đấu.

- Địa điểm: tại nhà thi đấu cầu lông của trường.

- Thời gian: Sáng chủ nhật 06/10/2019.

- Cơ cấu giải thưởng:

Nội dung thi đấu

Số lượng giải

Đơn nam

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đơn nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nam

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nam nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

Đôi nữ

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

III. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thao cấp Khoa

1. Thời gian tổ chức: Chủ nhật, ngày 06/10/2019

2. Khai mạc: 8h30 ngày 06/10/2019, bế mạc trao giải lúc 14h00 cùng ngày.

3. Địa điểm: Khai mạc hội thao, bế mạc hội thao tại sân bóng đá trường Đại học GTVT.

4. Các bộ môn chốt danh sách các VĐV tham gia thi đấu trước 12h00 ngày 16/9/2019.

5. Các cá nhân/nhóm thuộc khoa Vận tải – Kinh tế muốn tham gia hội thao đăng ký trước 12h00 ngày 16/9/2019.

6. Các đội tham gia thi đấu sẽ tham dự bốc thăm xếp bảng vào ngày 23/9/2019.

IV. Thể lệ giải thưởng và điều lệ thi đấu:

1.    Giải thưởng

Giải thưởng nhất toàn đoàn sẽ có cờ lưu niệm.

Các giải thưởng sẽ áp dụng cho tất cả các nội dung thi đấu:

Giải nhất: 500.000 – Giải nhì: 300.000 – Giải ba: 100.000

Tổng giải thưởng:

Giải

Giải thưởng

Số lượng

Tổng

Nhất

500.000

14

7.000.000

Nhì

300.000

14

4.200.000

Ba

100.000

14

1.400.000

Tổng cộng

12.600.000

2.     Kỷ luật

Những hành vi, lời nói thiếu tôn trọng BTC, trọng tài, VĐV, khán giả và  mọi trường hợp vi phạm luật đều bị kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.

VĐV đến muộn giờ thi đấu quá 15 phút sẽ bị truất quyền thi đấu và xử thua.

Điều lệ tham gia giải, luật thi đấu sẽ công bố trên trang web của khoa vận tải kinh tế www.fte.utc.edu.vn và facebook của Liên chi đoàn khoa Vận tải Kinh tế: https://www.facebook.com/groups/lcdkhoavtkt/.

  Các bộ môn đăng ký tham gia nộp danh sách VĐV cho đ/c Đinh Trung Hiếu: 0984.211.034, phòng 508 nhà A9, email: hieudt@utc.edu.vn. Các cá nhân/nhóm khác đăng ký thi đấu với bạn Trần Mạnh Tiến: 0949.987.868.

Điều lệ thi đấu cầu lông.

Điều lệ thi đấu bóng bàn.

Điều lệ thi đấu nhảy cao.

Điều lệ thi đấu sinh viên khỏe.